AMITAMIT-cat a FB

DONES en CIÈNCIA i TECNOLOGIA

Resolució del IV Premi AMIT-Cat per a Treballs de Recerca del Batxillerat, 2019

premi recerca AMIT-cat

Primer Premi:

Gènere i ciència
d’Andrea Castarnado Ruiz. Tutora: Cristina Salas Guerrero

Finalistes:

 • ¿Científica? Sí, claro, ¿Por qué no? de Mariluz Mangue Owono Bopelebo. Tutor: Sergi Pitarch González
 • El paper de la dona en el món dels videojocs de Marina Ortega Picazo. Tutor: Xavier Soler Monné.

Des d’AMIT-CAT volem expressar el nostre agraïment i felicitació a totes les persones participants pel bon nivell de tots els treballs presentats i, de manera especial, a l’autora del primer premi i a les finalistes.

En breu s'anunciarà la data, el lloc i el programa de l'acte del lliurament del premi.

 

Context i origen

Avui dia la majoria de les persones que finalitzen estudis universitaris a Espanya i que obtenen les millors qualificacions són dones però la participació de les dones a l’activitat investigadora i docent és molt lluny de ser igualitària respecte de la dels homes i decreix notablement a les escales professionals més altes .

Rodrigo Cartoon
Imatge: Rodrigo (Cortesia de l’associació AMONET)

Les raons per les que menys dones que homes trien l’activitat investigadora i per les que més dones l’abandonen desmotivades, són múltiples, complexes i es potencien entre sí.

L’interès general per a promoure la paritat de gènere a la ciència i la tecnologia a la Comunitat Europea comença als anys 80 i culmina l’any 1999 amb la formació del grup de Hèlsinki amb l’objectiu d’examinar la situació de les dones a la ciència a 30 països. A partir d’aquesta iniciativa sorgeix l’informe ETAN l’any 2000 amb un pla d’acció per a promoure la igualtat de gènere a la ciència.

En aquest context, el desembre de l’any 2001, un grup de dones de diferents disciplines de la universitat, del CSIC i de la indústria, funden l’Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). L’AMIT és una associació no excloent que pretén ser veu, fòrum de discussió i xarxa de recolzament de totes les investigadores conscienciades de que hem de treballar juntes per a aconseguir la igualtat a la ciència i la tecnologia.

El novembre de 2002, l’AMIT es presenta a Barcelona i des del març de 2004, les associades a Catalunya comencem les activitats del que s’estableix com a node d’AMIT a Catalunya, que formalment es constitueix com a l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya (AMIT-Cat), i el Febrer de 2007 queda enregistrada al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.


Poster AMIT

Poster AMIT-Cat

Qui som
Distribució de les persones associades
d’AMIT-Cat segons el lloc de treball
Distribució de les persones associades d'AMIT-Cat
segons especialització
L’associació AMIT compta amb 465 persones associades (dades de 2008), de les quals un 16% som a Catalunya i constituïm l’associació AMIT-Cat.
Objectius i estratègies

Defensem la igualtat d’oportunitats en l’activitat investigadora, en la promoció professional i en la participació en la presa de decisions, i això perquè és un dret, no com a concessió.

Treballem per a fer més visible l’activitat professional de les investigadores, denunciem l’existència de situacions discriminatòries i els mecanismes que hi porten.

amit-cat
Organitzem reunions i seminaris i recolzem iniciatives que ens ajuden a ser conscients de que el “sostre de vidre” existeix però que el podem trencar. Actuem com a veu i nexe de comunicació i col·laboració obert a totes les investigadores en tots els camps.

Reclamem el compliment de les normatives europees per a la consecució de la paritat de sexes, sense malmetre l’excel·lència investigadora.

Col·laborem amb les administracions, institucions i fundacions nacionals i internacionals que promoguin accions positives, correctores del desequilibri de sexes a la recerca científica i tecnològica.

Reclamem als centres de recerca, les universitats i la indústria que posin en marxa plans d’acció per a detectar biaixos de gènere en els procediments d’admissió i promoció de personal, i que es promogui la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal de dones i homes.

Declaració i Estratègies 2005

Junta directiva
María Teresa Paramio Nieto

 

María Teresa Paramio Nieto– Presidenta
e-mail: teresa.paramio@uab.es

Llicenciada en Veterinària per la Universidad de León (1979), Diplomada en Producció Animal per l’Instituto de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo (1980), Doctora en Veterinària (1983) a l’Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Zaragoza. Ha realitzat estudis de postdoctorat a Anglaterra, França, a Georgia (USA) i a la UC Davis (USA). Actualment és Catedràtica de Producció Animal a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca se centra en la biologia de la reproducció de les espècies remugants, i més concretament, en la Producció in Vitro d’embrions. Dóna classes a la Llicenciatura de Veterinària sobre sistemes de producció animal i la manipulació d’embrions d’espècies d’interès productiu.
Ha estat Vicedegana d’estudis, Directora del departament de Patologia i Produccions Animals i Delegada del rector per a la Formació Continuada.

 

Carmen Ocal

 

Carmen Ocal – Vicepresidenta
e-mail: cocal@icmab.es

Llicenciada (1981) i doctora (1985) en Físques per la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Després de varies estades postdoctorales entre el Fritz Haber Institute del MPI (Berlín), Lawrence Berkeley Labs (California) i els sincrotrons BESSY (Berlin) y ESRF (Grenoble), va ser professora titular de la UAM fins la seva incorporació al CSIC el 1998. Primer al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid i des del 2007 com a professora d'investigació de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, sempre ha dedicat la seva activitat investigadora a la caracterització físico-química a escala atòmica i molecular de superficies i intercares. Actualment dirigeix laboratoris que compten, tant en condicions ambientals como en ultra-alt-buit, amb equipaments de microscopía de forces atòmiques (Atomic Force Microscopy) i d'efecte túnel (Scanning Tunneling Microscopy).

 

Ana Maria González

 

Ana M. González Ramos – Secretària General
agonzalezram@uoc.edu

Investigadora Sènior, Universitat Oberta de Catalunya. Llicenciada en sociologia (Universidad de Granada, 1994) i doctora (Universidad de Cádiz, 2004). Ha realitzat diferents estades als centres: Institut für Horere Studien de Viena, el Institute of Innovation Research (PREST) en Manchester Regne Unit i a les universitats de Costa Rica, la Habana en Cuba, la Universidad Católica de Pelotas de Brasil. Va treballar com a professora en la universitat de La Laguna fins 2007, any que es va incorporar al Internet Interdisciplinary Institut (IN3) en la Universitat Oberta de Catalunya. Les seves línies de recerca van estar lligades als estudis de ciència i tecnologia, fins la seva arribada a Catalunya, quan es va centrar als estudis de gènere i les tecnologies de la informació i la comunicació. Actualment, dirigeix projectes de recerca i supervisa estudiants de màster i doctorat.

 

Anna Laromaine

 

Anna Laromaine i Sagué - Tresorera
e-mail: alaromaine@icmab.es

Investigadora química. Llicenciada en Química per la Universitat de Girona i doctora per l´Institut de Ciència de Materials de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona el 2005. Ha realitzat la seva investigació a l´Imperial College (Londres), al Massachussetts Institute of Technology i a la Universitat de Harvard (USA) entre altres. Des de 2011 pertany al Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) com a investigadora, on dirigeix una línia d’investigació sobre el disseny i síntesis de materials manomètrics per aplicacions en biomedicina.
A més puntualment es dedica a activitats de divulgació científica en el marc de l'ICMAB, dona classes al Máster de Nanotecnologia a la UAB i treballa en activitats de transferència de tecnologia. En el 2011 va iniciar una aventura emprenedora que fins i tot l´ha portat a realitzar un MBA per la Pompeu Fabra.
Aquestes tasques la han fet mereixedora de reconeixements com el premi Femtalent al Talent Emergent i al premi de la Fundació l´Oreal, Women in Science.

 

Marta Soler

 

María Ángeles Benitez Almarza – Vocal
e-mail: mariangels.benitez@uab.cat

Directora tècnica del servei científic-tècnic del Laboratori d'Ambient Controlat (sala blanca) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Física a la UAB al 1990. Al 1996 va obtenir el doctorat treballant en tecnologíes per a la fabricació de microsistemes al Centre Nacional de Microelectrònica (CSIC). Gran part de la seva recerca es va centrar en resoldre problemes tecnològics per a la fabricació de sensors i actuadors en tecnologia de micromecanitzat superficial. Després del doctorat va treballar durant tres anys a la sala blanca del Centre Nacional de Microelectrònica de Barcelona com a responsable de l'area de producció de mòduls multixip. Durant aquests anys també va treballar de professora associada al Departament d'Electrònica de la UAB. Des de 1999 és la directora tècnica de la sala blanca de la UAB, un servei cientifico-tècnic on hi treballen, en mode d'autoservei, més de 60 investigadors i investigadores (pre i post doctorals) de deu grups diferents de recerca de l'àrea de electrònica, ciències de materials, micro i nano sistemes integrats, i nanotecnologia.

 

Sonia Estradé

Sònia Estradé – Vocal
e-mail: sestrade@gmail.com

Llicenciada en Física (2005), Màster en Nanociència i Nanotecnologia (2007) i Doctora en Nanociències (2009) per la Universitat de Barcelona. Professora Lectora del Departament d'Electrònica de la UB des de 2014. Especialista en Espectroscòpia de Pèrdua d’Energia dels Electrons (EELS) i en Microscòpia Electrònica de Transmissió (TEM), desenvolupa la seva tasca investigadora en el grup LENS-MIND del Departament d'Electrònica. És membre de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la UB (IN2UB) i de l’Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere.  Actualment és investigadora principal de 5 projectes de recerca.  Va ser chair del congrés JEELS 2016 i organitzadora de l’escola d’estiu “En primera persona: la veu de les dones en la ciència i la recerca”. Forma part del grup d’innovació docent e-Lindo, i participa en diverses iniciatives de divulgació de la Microscòpia Electrònica i les Nanociències. Des de 2015 presideix la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Física de la UB.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montse Novell Enrech. montsenovell@gmail.com.
Encarregada del manteniment i l'actualització de la web i de la pàgina de facebook

Estatuts

ESTATUTS De l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya AMIT-CAT

Descàrrega del document en format pdf

TÍTOL I. CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, DOMICILI, DURADA I OBJECTIUS

 1. Art. 1. Constitució
 2. Art. 2. Àmbit territorial I domicili
 3. Art. 3. Personalitat Jurídica
 4. Art. 4. Durada
 5. Art. 5. Objectius de l’ Associació

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN

 1. Art. 6. Òrgans de govern
 2. Art. 7. L’Assemblea General
 3. Art. 8. Les sessions de l’Assemblea
 4. Art. 9. Funcions de l’Assemblea General
 5. Art. 10. Composició de l’Assemblea General
 6. Art. 11. Acords de l’Assemblea
 7. Art. 12. La Junta Directiva
 8. Art. 13. Reunions de la Junta Directiva
 9. Art. 14. Funcions de la Junta Directiva
 10. Art. 15. La representació de l’Associació
 11. Art. 16. Funcions de la Presidenta
 12. Art. 17. Funcions de la Vicepresidenta
 13. Art. 18. Funcions de la Secretària General
 14. Art. 19. Funciones de la Tresorera

TÍTOL III. ASSOCIADES.

 1. Art. 20. Per a ser membre de l’Associació
 2. Art. 21. La falta de pagament de la quota

TÍTOL IV. PATRIMONI I RECURSOS ECONÒMICS

 1. Art. 22. Recursos econòmics
 2. Art. 23. Els fons de l’Associació

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

 1. Art. 24. Per a dissoldre l’Associació

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

TÍTOL I. CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, DOMICILI, DURADA I OBJECTIUS

Art. 1. Constitució. Es constitueix l’ASSOCIACIÓ AMIT-CAT (Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya) que regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts. L'associació és d’ideologia no excloent, integrada per totes aquelles persones associades d’AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), residents a Catalunya que vulguin participar-hi, acceptin els seus objectius i que assumeixin com a associades els drets i deures recollits en aquests Estatuts.

tornar

Art. 2. Àmbit territorial I domicili. L'ASSOCIACIÓ AMIT-CAT
desenvolupa les seves activitats a l’àmbit territorial a Catalunya, té la seva seu social a Barcelona, carrer Lluís Solé i Sabaris s/n, tot i que aquesta pot ésser canviada sempre que calgui, previ acord de la Junta Directiva, i també es poden establir totes les delegacions i representacions que es considerin necessàries.

Art. 3. Personalitat Jurídica. L’ASSOCIACIÓ AMIT-CAT tindrà responsabilitat jurídica pròpia i gaudirà de plena capacitat per a ser subjecte de drets i obligacions.

Art. 4. Durada. L’ASSOCIACIÓ AMIT-CAT (a partir d’aquí "l’Associació"), es constitueix per un temps indefinit, amb àmbit d'actuació nacional i internacional i sense finalitat lucrativa.

tornar

Art. 5. Els OBJECTIUS de l’ Associació són:
1. Promoure el concepte de que dones i homes són igualment capaços de contribuir a l’excel·lència intel·lectual, científica i tecnològica.
2. Promoure la idea de que la diversitat de gènere, així com la cultural, contribueix a enriquir i no a disminuir o entrar en conflicte amb l’excel·lència en aquests camps.
3. Promoure els objectius d’igualtat de dones i homes en l’accés a l’activitat científica, i els d’igualtat en la participació del seu desenvolupament.
4. Desenvolupar accions de sensibilització respecte a situacions de discriminació a fi i efecte de detectar els mecanismes conscients i subconscients que la fan possible.
5. Treballar per aconseguir igualtat de drets i oportunitats per a les dones investigadores i tecnòlogues tant en els ambients públics com privats. Les situacions no igualitàries no canvien sense la nostra contribució en la reflexió respecte a les dades actuals i en emprendre accions correctores concretes.
6. Treballar a fi d’augmentar el nombre de dones en Ciència, en tots el nivells de formació i d’exercici professional, en les Universitats, organismes públics de recerca (Consell Superior d’Investigacions Científiques i altres), i empreses.
7. Elaborar recomanacions, basades en criteris internacionals, que permetin avançar les dones investigadores, avenç actualment estancat tant a Espanya com en altres països del nostre entorn.
8. Reclamar la paritat en tribunals i comitès de selecció que adjudiquen llocs de treball o promocions en l’àmbit públic o privat de la recerca científica.
En aquests tribunals, cap sexe serà menys del 40%. Si no hi ha prou dones qualificades en la institució o escalafó corresponents, s’invitarà a dones que pertanyin a altres institucions nacionals o europees.
9. Recomanar als tribunals, comitès de selecció i gestors que es consideri desitjable, sense que això vulgui dir oblidar l’excel·lència, que la quantitat de dones i homes que obtinguin un lloc reflecteixi la proporció d’ambdós en el col·lectiu sol·licitant.
10. Dissenyar i divulgar estratègies amb la finalitat d’eliminar desigualtats de gènere en l’àmbit de la ciència. Divulgar informació sobre pautes seguides en països del nostre entorn i en altres més avançats tecnològicament, i sobre els recursos emprats per les seves científiques per a trencar barreres i sostres limitants.
11. Participar juntament amb altres organitzacions en la defensa dels drets de les dones i la seva total integració laboral i social en totes les àrees de recerca.
12. Col·laborar amb les administracions, institucions i fundacions nacionals i internacionals amb l’objectiu de trobar-hi suport.
13. Representar en totes les ocasions que es considerin oportunes una acció col·lectiva de recolzament en defensa dels drets de les dones en Ciència.
14. Constituir xarxes de suport i recolzament per a totes les científiques i tecnòlogues a Espanya per evitar o denunciar la discriminació, marginació, manipulació i assetjament laboral o sexual.
15. Fomentar en el nostre entorn la visió neutra, no sexista, de la Ciència, el seu desenvolupament i les seves aplicacions.
16. Col·laborar en els àmbits autonòmic, nacional i internacional per avançar en aspectes educatius de la Ciència i la Recerca, sense biaixos de gènere. Lluitar per una Europa que tingui en compte les investigadores.

tornar

TÍTOL II. DELS ORGANS DE GOVERN.

Art. 6. Els òrgans de govern de l’ Associació són:
1- L’Assemblea General
2- La Junta Directiva

tornar

Art. 7. L’Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació i les seves resolucions hauran d'ésser acceptades de manera col·lectiva i individual per totes les associades.

Art. 8. Les sessions de l’assemblea tindran caràcter ordinari o extraordinari, d’acord amb els presents Estatuts. L’assemblea General Ordinària es reunirà almenys un cop cada any. Serà convocada per la Junta Directiva 20 dies abans de la seva celebració com a mínim, mitjançant avís per escrit o correu electrònic a totes les associades, fent-hi constar el dia, lloc i hora de la seva celebració, ordre del dia i documentació oportuna addicional.
La segona convocatòria es considerarà automàticament mitja hora després de la primera.
L’Assemblea General Extraordinària la podrà convocar la Junta Directiva i en el termini que s’acordi, per pròpia iniciativa o a petició d’un terç de les associades.

tornar

Art. 9. Són funcions de l’Assemblea General:
1. Elegir la Junta Directiva.
2. Aprovar la Memòria anual de gestió que ha de presentar la Junta Directiva.
3. Aprovar l’estat de Comptes de l’exercici anterior i el pressupost de l’exercici corrent.
4. Aprovar la integració de l’Associació en Federacions o Xarxes, nacionals i internacionals.
5. Cobrir les vacants de la Junta Directiva tant les produïdes per cessament reglamentari com per altres causes fins el moment de la sessió.
6. Modificar els Estatuts de l’Associació.
7. Fer la sol·licitud de declaració d’utilitat pública.
8. Dissoldre l’Associació.
9. Qualsevol altre acord que no sigui contrari a la Llei o als presents Estatuts.

Art. 10. Formen l’Assemblea General els membres de la Junta Directiva més totes les associades que estiguin al corrent del pagament de les quotes de l'associació AMIT.

tornar

Art. 11. L’Assemblea General pot prendre acords vàlids per majoria simple i sempre que hi siguin present els 2/3 de les associades (quorum), en primera convocatòria, i en una segona convocatòria ho pot fer per majoria simple, sigui quin sigui el nombre d’associades present.

Art. 12. La Junta Directiva estarà formada per Presidenta, Vicepresidenta, Secretària General, Tresorera i 2 Vocals.

Art. 13. La Junta Directiva es reunirà in situ almenys dos cops l’any, però podrà fer telereunions per mitjans electrònics amb la freqüència que s’hagi determinat en la primera reunió anual. Els càrrecs de la Junta Directiva seran triats per l’Assemblea General per dos anys, i podran ser renovats un sol cop. Per deixar un càrrec voluntàriament s’haurà de presentar a la Junta la dimissió escrita, tres mesos abans de que aquesta es faci efectiva, a menys que sigui realment impossible. Si la baixa deixa un càrrec vacant, la resta de la Junta podrà nomenar una associada pel càrrec en funcions.
Les persones que formin la Junta Directiva ocuparan els càrrecs
gratuïtament, tot i que se’ls hi podrà reemborsar aquelles despeses
degudament justificades que tinguin a veure amb el desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec.

tornar

Art. 14. Són funcions de la Junta Directiva:
1. La representació permanent dels interessos de l’Associació a Catalunya, d’acord amb les directrius adoptades per l’Assemblea.
2. Mantenir les relacions amb la Junta Directiva d’AMIT, per tal d’informar sobre les conclusions de les reunions, proposta d’activitats i estat de comptes d’AMIT-CAT de manera periòdica.
3. Convocar les reunions de l’Assemblea.
4. Gestionar i executar els acords de l’Assemblea.
5. Administrar el Patrimoni i els Fons de l’Associació.
6. Acordar l’acceptació, si es dóna el cas, de donacions i fer sol·licituds de subvencions oficials i privades.
7. Cobrir les vacants que hi hagi a la Junta entre Assemblees.
8. Constituir comissions o grups d’estudi d’acord amb els objectius i necessaris pel bon funcionament de l’Associació.
9. La redacció de la memòria, balanç i pressupostos.
10 La preparació dels plans de treball i la preparació i manteniment de la pàgina web de l’Associació.
11. Redacció del Reglament de funcionament intern que s’ha de presentar a l’Assemblea per a ser aprovat.
12. Obrir expedients i aplicar, si cal, les sancions corresponents a:
- Amonestacions
- Suspensions temporals
- Cessament en càrrecs, siguin o no electes
- Expulsions
13. Atorgar a la Presidenta, Vicepresidenta i Secretària General tants poders com siguin necessaris per a un funcionament normal de l’Associació.
14. Qualsevol altra funció que li delegui l’Assemblea o li assigni el Reglament.

tornar

Art. 15. La representació de l’Associació la té la Presidenta, tot i que pot delegar total o parcial les seves funcions en la Vicepresidenta i/o Secretària General.

Art. 16. Són funcions de la Presidenta, les següents:
1. Presidir i ordenar els debats de la Junta Directiva i l’Assemblea
2. Representar l’Associació en tots els actes públics i privats en els que participi oficialment.
3. Assumir les delegacions que li encarregui la Junta Directiva.
4. Actuar com a representant legal de l’Associació en tots els actes i contractes en els que aquesta hagi d’intervenir, coordinadament amb la presidenta d’AMIT.
5. Qualsevol altra reconeguda per les lleis i pel reglament vigent.

Art. 17. Són funcions de la Vicepresidenta, les següents:
1. Assumir les delegacions de caràcter directiu o representatiu que li encarregui la Presidenta.
2. Procurar els fons de l’Associació

tornar

Art. 18. Són funcions de la Secretària General, les següents:
1. Coordinar les activitats de l’Associació.
2. Representar per delegació de la Presidenta l’Associació en tots aquells actes que sigui necessari.
3. Custodia de llibres, documents, segells i registre de l’Associació.
4. Tinença de registre d’associades, amb indicació d’altes i baixes, coordinadament amb la Secretaria General d’AMIT.
5. Redactar, conjuntament amb la Presidenta i la Vicepresidenta, les Actes de l’Assemblea i de la Junta Directiva.

Art. 19. Són funciones de la Tresorera, les següents:
1. Administració dels fons de l’Associació d’acord amb allò prescrit per la Junta Directiva o l’Assemblea General.
2. Executar els pagaments ordenats per la Presidenta.
3. Dirigir la comptabilitat de l’Associació.
4. Redactar el pressupost anual i el balanç, que presentarà a la Junta Directiva a fi i efecte de sotmetre’l a l’aprovació de l’Assemblea General.

tornar

 

TÍTOL III. DE LES ASSOCIADES.

Art. 20. Per a ser membre de l’Associació, cada associada haurà d’acceptar els objectius establerts a l’article 5 d’aquests Estatuts, acceptar i complir els requisits establerts als Estatuts i abonar la quota corresponent d’AMIT (a qui es pagarà directament). Serà un requisit indispensable per pertànyer a l’Associació estar realitzant o haver fet recerca, docència o gestió en Ciència, Tecnologia o Humanitats. Les associades podran aprofitar i participar en totes les activitats que dugui a terme l’Associació.

Art. 21. La falta de pagament a AMIT per part de l’associada, implicarà la pèrdua del dret a vot en l’Assemblea de l’Associació. La falta de pagament de tres quotes anuals consecutives comportarà ser donada de baixa en AMIT i, en conseqüència, en l’Associació.
Qualsevol associada que segons la Junta Directiva, desenvolupi activitats i accions contraries als objectius i al bon nom de l’Associació, o no compleixi els Estatuts, veurà suspesa la seva condició d’associada, se la podrà expedientar, i si cal donar-la de baixa de manera definitiva.

tornar

TÍTOL IV. PATRIMONI I RECURSOS ECONÒMICS.

Art. 22. Per fer front a les seves finalitats i aconseguir patrimoni, l’Associació comptarà amb els següents recursos econòmics:
1. Les donacions que rebi.
2. Les subvencions oficials o privades que aconsegueixi.
3. Els ingressos derivats d’activitats que tinguin a veure amb la consecució dels objectius propis, sempre que passin a formar part del Patrimoni de l’Associació, i que estiguin dins les normes jurídiques vigents.
El Patrimoni fundacional de l’Associació és de 100 euros.

Art. 23. Els fons de l’Associació seran dipositats en un compte bancari i en podran disposar la Presidenta, la Vicepresidenta, la Secretària General i la Tresorera, i per fer-ho n’hi haurà prou amb la signatura de dues d’elles.

tornar

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 24. Per a dissoldre l’Associació, farà falta l’acord de l’Assemblea General, convocada expressament, pres per una majoria de dos terços de les associades.
En cas de dissolució, el seu patrimoni s’haurà de dedicar a realitzar activitats d’interès general d’acord amb l’Article 5 d’aquests Estatuts, prèvia consulta amb AMIT i conforme a allò establert en la llei d’Associacions. Tot això no té a veure amb aquells bens que provinguin de subvencions públiques, que quedaran afectats per les finalitats establertes per les Administracions corresponents.
En cas de dissolució d’AMIT com associació d’àmbit estatal, AMIT-CAT es reserva el dret de mantenir la seva personalitat jurídica i els seus objectius i activitats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

En cas de conflicte entre associades, intervindrà la Junta Directiva, o una comissió d’arbitratge que nomeni, per resoldre’l o, si cal, actuar judicialment.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
La modificació d’aquests Estatuts entrarà en vigor a partir de la seva aprovació en l’Assemblea General.

tornar