Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB) l’any 2003. És professora agregada al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia de la UB.

 

Com a docent realitza part de l’encàrrec docent que el Departament rep dels graus de Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals i Biomedicina així com del Màster en Microbiologia Avançada, Máster en Disseny i Innovació d’Aliments i el Màster de l’Aigua, anàlisi interdisciplinari i gestió sostenible, tots impartits a la UB.
La seva investigació s’ha centrat en l’estudi de virus ADN humans, adenovirus i poliomavirus presents a l’ambient i potencial aplicació com a indicadors de contaminació fecal d’origen humà.
Actualment el seu treball està enfocat a aplicar la detecció de virus com a marcadors de l’origen de la contaminació animal i humana a l’ambient i a la caracterització dels virus presents en diferents tipus de mostres mitjançant tècniques de seqüenciació massiva.