Llicenciada en Veterinària per la Universidad de León (1979), Diplomada en Producció Animal per l’Instituto de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo (1980), Doctora en Veterinària (1983) a l’Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Zaragoza.

Ha realitzat estudis de postdoctorat a Anglaterra, França, a Georgia (USA) i a la UC Davis (USA). Actualment és Catedràtica de Producció Animal a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca se centra en la biologia de la reproducció de les espècies remugants, i més concretament, en la Producció in Vitro d’embrions.

Dóna classes a la Llicenciatura de Veterinària sobre sistemes de producció animal i la manipulació d’embrions d’espècies d’interès productiu.
Ha estat Vicedegana d’estudis, Directora del departament de Patologia i Produccions Animals i Delegada del rector per a la Formació Continuada.