Skip to main content

Amb motiu del “8 de març”, el dimarts 14 de març de 2017 vam celebrar a La Monroe de la Filmo un altra edició de Científiques a prop II

aquesta vegada hem comptat amb la participació d’investigadores del projecte interuniversitari GENERA que te com a objectius (resum):

  • Identificar els valors i les pràctiques subyacents a la presa de decissions dels investigadors i de les investigadores.
  • Examinar biaixos relacionats amb l’activitat realitzada per lles dones a la ciència.
  • Comparar biaixos de gènere en diferents ambients de treball.
  • Evaluar línees d’acció estratègiques dirigides a promocionar les vocacions científiques i propiciar el mentoratge del personal de recerca